Alumni klub


Fakulty podnikatelské VUT v Brně

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta podnikatelská
Kolejní 2906/4
612 00 Brno

IČO: 00216305
DIČ: CZ00216305